Eduskuntavaaliehdokkaiden klusterit Twitterissä #vaalit2019

02Huh19

Julkaisin edellisessä postauksessa verkostoanalyysin eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-keskusteluista. Tässä artikkelissa käyn läpi verkostossa ilmenevät klusterit eli ryhmittymät.

Klusterin määritelmä on yksinkertainen: samaan klusteriin kuuluvat verkoston toimijat ovat lähempänä toisiaan kuin muita verkoston jäseniä.

Verkoston modulaarisuusarvo on 0,41. Selvästi positiivisena arvona se merkitsee, että verkostossa on nk. yhteisörakenne sen sijaan, että se olisi sattumanvarainen tai hajanainen. Tämä viittaa siihen, että verkoston rakenteella kuten klustereilla on todellista merkitystä sen jäsenille. Tämä on tietenkin odotettavaa, kun kyse on eduskuntavaaliehdokkaiden välisistä keskusteluista.

Mutta nyt klustereihin. Verkostokartassa klustereiden toimijat ja niistä lähtevät yhteydet on merkitty eri väreillä, tässä korostettuna:

ehdokkaat-1012-kaikki-2

Verkosto jakaantuu pääasiassa kymmeneen klusteriin. Ne perustuvat Gephi-analyysiohjelman modularisuusalgoritmin löytämään jakoon. Näihin klustereihin kuuluu n. 95 % kaikista verkostossa mukana olevista 1012 ehdokkaasta.

Yhteenveto klustereista ja niissä olevien ehdokkaiden puolueista (kunkin klusterin pääpuolueet alleviivattuina):

Klusteri Ehdokkaita % Puolueet
K1 150 15 % Vihreät 109, lisäksi mm. SDP 13, Kok., Kesk. ja RKP 6.
k2 143 14 % Vasemmisto 94, Feministinen puolue 20 ja SKP 10, lisäksi mm. Kok. ja Vihr. 3.
K3 135 13 % Keskusta 86, lisäksi mm. Virh. 11, SDP 11., Vas. 6., Kok. ja PS 4.
K4 130 13 % Kokoomus 101, lisäksi mm. SDP 9, Kesk. 5. ja RKP 4.
K5 98 10 % SDP 85, lisäksi mm. PS 4, Kok. ja Vihr. 3.
K6 97 10 % Perussuomalaiset 62, Tähtiliike 8, Suomen kansa ensin 4 ja Reformi 3, lisäksi mm. Kok. 10.
K7 73 7 % Piraattipuolue 33 ja Liberaalipuolue 11, lisäksi mm. Vihr. 10, Kok. 6, SDP ja PS 3.
K8 62 6 % Kristillisdemokraatit 42 ja RKP 19.
K9 47 5 % Siniset 35, lisäksi mm. SDP 5.
K10 29 3 % Liike Nyt 25, lisäksi mm. Kok. 2.
Yhteensä 964 95 %

Kuten taulukosta näkyy, klusterit muodostuivat pääosin puoluejakojen mukaisesti. Klusterianalyysia ei siis tehty puoluejakojen ohjaamana, vaan modulaarisuusalgoritmi muodosti klusterit ehdokkaiden Twitter-keskustelujen mukaan.

Tämä on kiinnostavaa: jos tehdään ajatusleikki, että puolueet perustettaisiin uudelleen (kuten Pekka Sauri vast’ikään esitti), olisi tuloksena ainakin Twitter-keskustelujen perusteella lähes nykyisen kaltainen puoluekartta. Tosin uudessa puoluekartassa voitaisiin verkostoanalyysin mukaan yhdistää seuraavat nykyiset puolueet:
1) Vasemmisto, Feministinen puolue ja SKP
2) Perussuomalaiset, Tähtiliike, Suomen kansa ensin ja Reformi
3) Piraattipuolue ja Liberaalipuolue
4) Kristillisdemokraatit ja RKP

Tässä klusterit merkittyinä verkostokarttaan:

klusterit-kartalla-rajattu

Tuloksia voi tarkastella myös niin päin, kuinka suuri osa kunkin puolueen ehdokkaista on samoissa ja eri klustereissa. Tämä antaa kuvan, kuinka yhtenäinen tai hajanainen joukko jokaisen puolueen ehdokkaat ovat olleet Twitter-keskusteluissa.

Seuraavassa taulukossa on mukana puolueet, joista oli vähintään 10 ehdokasta mukana analyysissä. Erityisen korkeat tai matalat prosentit on korostettu väreillä.

Puolue Ehdokkaita % Samassa klusterissa Eri klustereissa
Vihr. 141 14 % 77 % 23 %
Kok. 135 13 % 75 % 25 %
SDP 131 13 % 65 % 35 %
Vas. 108 11 % 87 % 13 %
Kesk. 102 10 % 84 % 16 %
PS 81 8 % 77 % 23 %
KD 50 5 % 84 % 16 %
Sin. 37 4 % 95 % 5 %
RKP 36 4 % 53 % 47 %
PP 35 3 % 94 % 6 %
LN 29 3 % 86 % 14 %
FP 22 2 % 91 % 9 %
SKP 13 1 % 77 % 23 %
LIB 11 1 % 100 % 0 %
TL 11 1 % 73 % 27 %

Käytännössä ehdokas sijoittuu eri klusteriin kuin puoluetoverinsa silloin, kun hän on ollut Twitter-keskusteluissa enemmän muiden puolueiden ehdokkaiden kanssa. Helpommin näin käy niille ehdokkaille, jotka ovat olleet ehdokkaiden välisissä Twitter-keskusteluissa passiivisia. Esimerkiksi jos ehdokkaalla on vain yksi yhteys verkostossa, mutta se sattuu olemaan ”väärän” puolueen klusterissa olevaan ehdokkaaseen, niin hän sijoittuu ko. klusteriin.

Verkostoanalyysin perusteella Twitter-keskusteluissa hajanaisimmat puolueet ovat olleet SDP ja ja RKP. Jälkimmäisen osalta vain hieman yli puolet ehdokkaista sijoittui samaan klusteriin.

Isoista puolueista yhtenäisimpiä ovat olleet Vasemmisto ja Keskusta. Ylipäätään isot puoleet olivat yllättävänkin yhtenäisiä. Pienemmillä ehdokasmäärillä korkea ”yhtenäisyysprosentti” on pikemminkin odotusarvo, sillä pienpuolueissa ehdokkaat todennäköisesti tuntevat toisensa hyvin muutenkin ja se näkyy myös Twitterissä.

Tuloksia tulkitessa on hyvä huomata, että Gephin modulaarisuusalgoritmi ei tuota eksakteja toistettavia tuloksia: tekemällä saman analyysin monta kertaa peräkkäin, tulokset ovat joka kerralla hieman erilaisia etenkin vähemmän vaikuttavien ehdokkaiden osalta, joilla on verkostossa vain harvoja yhteyksiä muihin. Algoritmia voidaan myös ohjata löytämään joko harvempia (isompia) tai useampia (pienempiä) klustereita. Tässä tapauksessa tein analyysin algoritmin oletusparametreilla.

Seuraavaksi käyn klusterit järjestyksessä läpi isoimmasta pienimpään (K1-K10). Nimeän klusterit sen mukaan, minkä puolueiden pääosa ehdokkaista on niissä mukana. Kaikki kuvat aukeavat klikkauksesta isompana uuteen ikkunaan.

K1: Vihreiden klusteri (150 ehdokasta, 15 %)

k1-6-150-14.82

Tässä klusterissa on valtaosa (109 / 77 %) Vihreiden Twitterissä olevista ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 13 SDP:n, 6 Kok.:n, Kesk.:n ja RKP:n, 3 PS:n, 2 Vas.:n ja KD:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@mariaohisalo Maria Ohisalo Vihr. 8 0,78
@emmakari Emma Kari Vihr. 9 0,76
@toukoaalto Touko Aalto Vihr. 10 0,75
@outialanko Outi Alanko-Kahiluoto Vihr. 16 0,65
@yanarozan Ozan Yanar Vihr. 33 0,51
@mikkonenkrista Krista Mikkonen Vihr. 41 0,48
@iiris_suomela Iiris Suomela Vihr. 50 0,41
@op_parviainen OlliPoika Parviainen Vihr. 53 0,40
@johannakarimaki Johanna Karimäki Vihr. 60 0,36
@miikkakeranen Miikka Keränen Vihr. 64 0,35

TOP-listan ulkopuolisia vaikuttajia ja muiden puolueiden ehdokkaita ovat mm. SDP:n Hussein al-Taee (@rauhantaee) ja Keskustan Arto Pirttilahti (@artopirttilahti).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k1-6-tagit

 

K2: Vasemmiston, FP:n ja SKP:n klusteri (143 ehdokasta, 14 %)

k2-2-143-14.13

Tässä klusterissa on valtaosa Vasemmiston (94 / 87 %), Feministisen puolueen (20 / 91 %) ja SKP (10 / 77 %) ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 3 Kok.:n ja Vihr.:n sekä 2 Kesk.:n ja SDP:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@liandersson Li Andersson Vas. 2 0,98
@paavoarhinmaki Paavo Arhinmäki Vas. 18 0,61
@veronikahonka Veronika Honkasalo Vas. 39 0,48
@hsarkkinen Hanna Sarkkinen Vas. 40 0,48
@silviamodig silvia modig Vas. 44 0,46
@akpekonen Aino-Kaisa Pekonen Vas. 55 0,39
@katjuaro Katju Aro FP 81 0,30
@tero_hoo Tero Hannula FP 86 0,29
@tiiamaija Tiia Lehtonen Vas. 93 0,28
@suldaansaid Suldaan Said Ahmed Vas. 110 0,23

Klusteri on puoluekentältään yhtenäinen: muiden puolueiden ehdokkaita ei löydy sen keskeisimmistä vaikuttajista.

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k2-2-tagit

K3: Keskustan klusteri (135 ehdokasta, 13 %)

k3-3-135-13.34

Tässä klusterissa on valtaosa Keskustan (86 / 84 %) ehdokasta. Lisäksi klusterissa on mm. 11 Virh.:n ja SDP:n, 6 Vas.:n sekä 4 Kok.:n ja PS:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@juhasipila Juha Sipilä Kesk. 3 0,92
@annikasaarikko Annika Saarikko Kesk. 13 0,68
@karnamikko Mikko Kärnä Kesk. 20 0,61
@tiilikainen Kimmo Tiilikainen Kesk. 25 0,56
@anttikaikkonen Antti Kaikkonen Kesk. 26 0,56
@katrikulmuni Katri Kulmuni Kesk. 43 0,47
@hannakaisaheikk Hannakaisa Heikkinen Kesk. 49 0,41
@epekoo Eeva Kärkkäinen Kesk. 51 0,41
@jarileppa Jari Leppä Kesk. 52 0,40
@mikalintila Mika Lintilä Kesk. 59 0,36

TOP-listan takaa vaikuttajista löyty muiden puolueiden ehdokkaista mm. Vihreiden Silja Keränen (@siljamp), SDP:n Riitta Mäkinen (@makinen_riitta) ja RKP:n Joakim Strand (@jocke_strand).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k3-3-tagit

K4: Kokoomuksen klusteri (130 ehdokasta, 13 %)

k4-1-130-12.85

Tässä klusterissa on valtaosa Kokoomuksen (101 / 75 %) ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 9 SDP:n, 5 Kesk.:n ja 4 RKP:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@petteriorpo Petteri Orpo Kok. 1 1,00
@kaimykkanen Kai Mykkänen Kok. 4 0,84
@sannigrahn Sanni Grahn-Laasonen Kok. 14 0,68
@anttihakkanen Antti Häkkänen Kok. 19 0,61
@saarasofia Saara-Sofia Sirén Kok. 23 0,58
@timoheinonen Timo Heinonen Kok. 27 0,55
@paularisikko Paula Risikko Kok. 29 0,53
@sarisarkomaa Sari Sarkomaa Kok. 30 0,53
@sarimultala Sari Multala Kok. 32 0,51
@villeskinnari Ville Skinnari SDP 34 0,51

TOP-listan takaa vaikuttajista löytyy mm. SDP:n  Eeva-Johanna Eloranta (@elorantaeevajoh) ja Pia Viitanen (@piaviitanensdp).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k4-1-tagit

K5: SDP:n klusteri (98 ehdokasta, 10 %)

k5-8-98-9.68

Tässä klusterissa on valtaosa SDP:n (85 / 65 %) ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 4 PS:n sekä 3 Kok.:n ja Vihr.:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@anttirinnepj Antti Rinne SDP 6 0,79
@marinsanna Sanna Marin SDP 7 0,79
@pilvitorsti Pilvi Torsti SDP 17 0,63
@timoharakka Timo Harakka SDP 31 0,53
@anttilindtman Antti Lindtman SDP 38 0,49
@tuulahaatainen Tuula Haatainen SDP 62 0,35
@tarjafilatov Tarja Filatov SDP 66 0,34
@tyttitup Tytti Tuppurainen SDP 76 0,30
@sirpa_paatero sirpa paatero SDP 77 0,30
@lindenaki Aki Linden SDP 84 0,29

TOP-listan takaa vaikuttajista löytyy muista puolueista mm. PS:n Sami Savio (@samisaviofi) ja Henri Häkkilä (@henrihakkila) sekä KD:n Elie El-Khouri (@elieelkhouri).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k5-8-tagit

K6: Perussuomalaisten, TL:n, SKE:n ja Ref.:n klusteri (97 ehdokasta, 10 %)

k6-15-97-9.58

Tässä klusterissa on valtaosa Perussuomalaisten (62 / 77 %), Seitsemän tähden liikkeen liikkeen (8 / 73 %), Suomen kansa ensin -puolueen (4 / 100 %) ja Reformi-liikkeen (3 / 100 %) ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 10 Kok.:n ehdokasta.

Klusteri poikkeaa monista muista siinä, että sen keskeisimmät vaikuttajat tulevat useista puolueista: PS, Kok., Vihr. ja TL. Klusteria voi siis pitää koostumukseltaan sekalaisena, ja sitä määrittää pikemmin keskustelujen aiheet kuin puoluejaot.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@halla_aho Jussi Halla-aho PS 22 0,59
@laurahuhtasaari Laura Huhtasaari PS 47 0,44
@villetavio Ville Tavio PS 67 0,34
@janimakelafi Jani Mäkelä PS 68 0,34
@attekaleva Atte Kaleva Kok. 101 0,25
@ir_rkp Riikka Purra PS 109 0,23
@willerydman Wille Rydman Kok. 115 0,23
@oula_silver Oula Silvennoinen Vihr. 126 0,20
@kokokansanpaavo Paavo Väyrynen TL 139 0,17
@miangrd Mia Nygård Kok. 155 0,16

TOP-listan takaa vaikuttajista löytyy mm. Reformi-liikkeen Panu Huuhtanen (@huuhtanenpanu) ja sitoutumaton Tiina Wiik (@swanoftuonela).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k6-15-tagit

K7: Sekalainen Piraattipuolueen ja LIB:in klusteri (73 ehdokasta, 7 %)

k7-4-73-7.21

Tässä klusterissa on valtaosa Piraattipuolueen (33 / 94 %) ja Liberaalipuolueen (11 / 100 %) ehdokkaista. Lisäksi klusterissa on mm. 10 Vihr.:n, 6 Kok.:n sekä 3 SDP:n ja PS:n ehdokasta.

Klusteri poikkeaa kaikista muista siinä, että sen keskeisimmät vaikuttajat ovat muiden kuin klusterin ”valtapuolueiden” ehdokkaita – vieläpä hyvin tunnettuja ja poliittisen kartan eri puolilta. Klusterin keskeisimmät vaikuttajat ovat Kokoomuksen ja Vihreiden ehdokkaita. Tätä klusteria voi luonnehtia koostumukseltaan sekalaiseksi, ja sitä määrittelevänä tekijänä voi pitää enemmän keskustelujen aiheita kuin ehdokkaiden puoluejakoja.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@filsdeproust juhana vartiainen Kok. 5 0,80
@elinalepomaki Elina Lepomäki Kok. 12 0,69
@jyrkikasvi Jyrki J.J. Kasvi Vihr. 15 0,66
@mkiesilainen Mikko Kiesiläinen Vihr. 35 0,50
@annakontula Anna Kontula Vas. 42 0,47
@atteharjanne Atte Harjanne Vihr. 61 0,36
@teresammallahti Tere Sammallahti Kok. 65 0,35
@otsokivekas Otso Kivekäs Vihr. 79 0,30
@juhanikhr Juhani Kähärä LIB 87 0,29
@petruspennanen Petrus Pennanen PP 106 0,24

TOP-listan takaa vaikuttajista löytyy mm. Vihreiden Mikki Kauste (@mikkikauste) ja Kati Juva (@juvakati), Kokoomuksen Jocka Träskbäck (@jocka) sekä Liberaalipuolueen Amos Ahola (@legioona).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k7-4-tagit

K8: Kristillisdemokraattien ja RKP:n klusteri (62 ehdokasta, 6 %)

k8-7-62-6.13

Tässä klusterissa on valtaosa Kristillisdemokraattien (42 / 84 %) ja RKP:n (19 / 53 %) ehdokkaista. Lisäksi on yksi SDP:n ehdokas.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@sariessayah Sari Essayah KD 24 0,58
@adleande Anders Adlercreutz RKP 28 0,54
@evabiaudet Eva Biaudet RKP 46 0,45
@anna_maja Anna-Maja Henriksson RKP 48 0,43
@paivirasanen Päivi Räsänen KD 88 0,28
@mikaelanylander Mikaela Nylander RKP 117 0,22
@saritanus Sari Tanus KD 122 0,21
@tuomelatiina Tiina Tuomela KD 142 0,17
@anterolaukkanen Antero Laukkanen KD 179 0,14
@siljamaria Silja Borgarsdóttir Sandelin RKP 207 0,10

Klusteri on puoluekentältään yhtenäinen: muiden puolueiden ehdokkaita ei löydy sen keskeisimmistä vaikuttajista. Yllä mainittu yksi SDP:n ehdokas on Pentti Arajärvi (@araj_pentti).

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k8-7-tagit

K9: Sinisten klusteri (47 ehdokasta, 5 %)

k9-5-47-4.64

Tässä klusterissa on valtaosa Sinisen tulevaisuuden (35 / 95 %) ehdokkaista. Lisäksi on mm. 5 SDP:n ehdokasta.

Klusterin TOP 10 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@sampoterho Sampo Terho Sin. 11 0,73
@simon_elo Simon Elo Sin. 21 0,59
@lindstrom_jari Jari Lindström Sin. 45 0,46
@tiinaelovaara Tiina Elovaara Sin. 54 0,39
@jniinisto Jussi Niinistö Sin. 69 0,34
@petterileino Petteri Leino Sin. 78 0,30
@tiinaplz Tiina Ahva Sin. 80 0,30
@ari_jalonen Ari Jalonen Kok./Sin. 95 0,28
@mattilapirkko Pirkko Mattila Sin. 113 0,23
@kulmalakari Kari Kulmala Sin. 176 0,14

TOP-listan takaa vaikuttajista löytyy mm. RKP:n Sabrina Kaleva (@sabrinakaleva). Muutoin klusterin keskeisimmät vaikuttajat ovat sinisiä.

Klusterin suosituimmat hashtagit:

wordcloud-k9-5-tagit

K10: Liike Nytin klusteri (29 ehdokasta, 3 %)

k10-0-29-2.87

Tässä klusterissa on valtaosa Liike Nytin (25 / 86 %) ehdokkaista. Lisäksi on mm. 2 Kok.:n ehdokasta.

Klusterissa on vain yksi ehdokkaiden välisissä Twitter-keskusteluissa keskeinen vaikuttaja. Siksi listaan alla muista poiketen vain viisi ehdokasta.

Klusterin TOP 5 keskeisimmät vaikuttajat:

Tunnus Nimi Puolue Sija Keskeisyys
@hjallisharkimo Hjallis Harkimo LN 56 0,38
@stenvall_nora Nora Stenvall LN 304 0,05
@pmerjonen Päivi Merjonen LN 321 0,05
@heleneauramo Helene Auramo LN 323 0,05
@osterlundjan Jan Österlund LN 348 0,04

Klusterin suosituimmat – ja tässä tapauksessa kaikki – hashtagit:

wordcloud-k10-0-tagit2 Responses to “Eduskuntavaaliehdokkaiden klusterit Twitterissä #vaalit2019”


  1. 1 Verkostoanalyysi eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-keskusteluista ja TOP100-vaikuttajat #vaalit2019 | LEHMÄTKIN LENTÄIS
  2. 2 Puolueiden kannatus ja suhteet Twitterissä #vaalit2019 | LEHMÄTKIN LENTÄIS

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: