Archive for the ‘gradu’ Category

Pidin tänään graduni pohjalta luennon design-tutkimuksesta Oulun yliopiston KASOPE:n laadullisen tutkimuksen tutkimuskurssilla. Kurssin varsinainen opettaja on prof. Leena Syrjälä. Kyseessä oli ensimmäinen oikea luento, jonka olen pitänyt. Meni kuitenkin ihan mukavissa merkeissä, kun aihe oli tuttu. Oli myös mielenkiintoista päästä kertomaan omasta juuri valmistuneesta gradusta opiskelijoille, jotka vasta miettivät omia tutkimuksiaan. Toivottavasti onnistuin vähentämään edes […]


Graduni on vihdoinkin valmis. Iso G on voitettu. Melkoinen ponnistus. Ehkäpä kirjoitan joskus lisää sen tekemisestä ja kaikista niistä valvotuista öistä, mutta aluksi laitan sen vain tähän esille. ”Takki tyhjä”, mutta tyytyväinen olo. 🙂 Lataa PDF, 3,19 Mt: Mobiililaitteilla tuettu yhteisöllinen oppiminen: Design-tutkimus luontopolulla Harto Pönkä, 2008, kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja […]