Archive for the ‘tutkiva oppiminen’ Category

Ymmärtävä oppiminen ja yhteisöllinen oppiminen ovat hienolta kuulostavia käsitteitä ja ovat sitä käytännössäkin. Lyhyesti sanottuna ymmärtävässä ja yhteisöllisessä oppimisessa on kyse nykyisen oppimiskäsityksen kahdesta peruskäsitteestä, joista kumpikin vastaa osaltaan kysymykseen, miten ihminen oppii.  Ne eivät kuitenkaan avaudu helposti ja minulta on pyydetty käsitteiden avaamista selväkielisesti. Kehitin tätä varten uuden mallin ja nimesin sen ”käytännön oppimismalliksi”. Kyse ei […]


Tänään jatkui OAKK:n Open Päivitys -koulutus. Päivän aiheina olivat avoimet oppisisällöt, verkkotyöskentelyn suunnittelu sekä tekijänoikeudet. Noin puolet ajasta oli käytännön harjoittelua, jossa tutustuttiin mm. Edmodoon, joka on kivunnut peräti jo toiseksi suosituimmaksi LMS-sovellukseksi heti Moodlen perään. Open Päivitys -hankkeen yksi etu näin kouluttajan näkökulmasta – ja miksei osallistujienkin – on se, että kaikki materiaalit julkaistaan CC-lisensseillä, […]


Vietin eilisen Pyhäjoen lukiolla sikäläisen Open Päivitys -koulutuksen aloituspäivän merkeissä. Olin paikalla kouluttajana, mutta samalla opin paljon itsekin. Esimerkiksi: tietääkö joku toista lukiota, joka käytännössä toimittaa kunnan viikottaista tiedotuslehteä systeemillä, joka tutustuttaa opiskelijat oppipoika-mestari-mallilla sekä lehden toimittamiseen että yrittäjyyteen? Kuulumiset-lehden teossa on mukana myös vastapäinen Saaren koulu (peruskoulu 1-9) ja sen historia juontaa peräti vuoteen 1988 […]


Tässä tänään pitämäni esitys Lukion etäpäivässä. Aiheena mm. miten toimintakulttuuri kehittyy eri vaiheissa, kun sosiaalinen media otetaan opetuskäyttöön. Avaa esitys SlideSharessa


Pidin eilen iltapäivän koulutuksen Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) liiketalouden yksikön opettajille verkko-opetuksesta. Aiheina oli mm. verkko-opetuksen kehittäminen, suunnittelu, pedagogiset mallit, erilaiset verkkopalvelut sekä arviointi. Osallistujia oli n. 30 ja keskustelu erittäin vilkasta. Kiittäkää toisianne aktiivisesta osallistumisesta! 🙂 Avaa esitys SlideSharessa Koulutukseen liittyviä linkkejä: Koulutuksen suunnittelun mindmap (lisää aiheesta ja lähteitä) Ryhmätyöskentelyjen tuotokset Sosiaalisen median opetuskäyttö -julkaisu […]


Yritin keksiä otsikkoon nasevan väännöksen flipped classroomista. Flipped classroom eli suomeksi käänteinen luokkahuone (myös käänteinen opetus/oppiminen) tarkoittaa sitä, että opettaja jakaa luentonsa etukäteen opiskelijoiden katsottavaksi esim. YouTube-videona, jolloin opettajalla jää tunnilla enemmän aikaa vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa.  Matkan varrella flipped classroomiin on liitetty jos jonkinlaista tämän hetken muotisanaa, mutta tuota se tarkoittaa. Ideahan on mahtava: kun […]


Nyt se on täällä: julkaisu sosiaalisen median opetuskäytöstä, jossa sosiaalista mediaa lähestytään oppimisteorian näkökulmasta yhdistettynä käytännön kokemuksiin. Aluksi otteita kirjan esipuheesta: Tämän teoksen tavoitteena on johdattaa lukijansa tarkastelemaan sosiaalisen median opetuskäyttöä oppimisen näkökulmasta. Kansallisella tasolla aiheesta ei ole kirjoitettu vahvasti oppimisen tutkimukseen pohjautuvaa teosta, jossa tuodaan uusin tutkimustieto oppimisesta jokaisen käytännön opetustyötä tekevän saataville ja arvioimaan näin sosiaalisen median […]


Viimeisen parin vuoden aikana sosiaalisen median opetuskäyttö on lisääntynyt nopeasti. Etunenässä ovat olleet kokeilunhaluiset pioneeriopettajat, mutta vähitellen mukaan on lähtenyt yhä useampi opettaja, jolla on ollut tarve kehittää opetustaan. Itse olen viimeisen vuoden aikana opettanut ja auttanut opettajia käyttämään sosiaalista mediaa Oulun yliopistossa DevelOPE-hankkeen puitteissa. Alla käyn läpi, miten sosiaalinen media voidaan ottaa opetuskäyttöön vaihe […]


Graduni on vihdoinkin valmis. Iso G on voitettu. Melkoinen ponnistus. Ehkäpä kirjoitan joskus lisää sen tekemisestä ja kaikista niistä valvotuista öistä, mutta aluksi laitan sen vain tähän esille. ”Takki tyhjä”, mutta tyytyväinen olo. 🙂 Lataa PDF, 3,19 Mt: Mobiililaitteilla tuettu yhteisöllinen oppiminen: Design-tutkimus luontopolulla Harto Pönkä, 2008, kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja […]