Yhteenvetoa Twitterin bottiarmeijaväitteistä ja niiden todenperäisyydestä

15Tam18

Twitter-bottien saaga lienee nyt siinä vaiheessa, että on aika tehdä yhteenvetoa, mitä perusteita Suomeen kohdistuvien bottien olemassaololle on esitetty.

Kun esitetään mitä tahansa väitteitä, niitä pitäisi tarkastella kriittisesti: mitä sen todisteeksi on esitetty ja tukevatko perustelut loogisesti esitettyä väitettä?

Oman kantani väitetyn bottiarmeijan olemassaolosta esitin viime kirjoituksessa. Tässä jutussa käyn yksityiskohtaisemmin läpi seikat, joilla bottiarmeijan olemassaoloa on pyritty todistamaan. Sanottakoon tätä vaikka faktantarkistukseksi.

Väite: Haaviston Twitter-tilille on tullut tuhansia bottiseuraajia

Väitteen esitti ensimmäisen kerran Haaviston kampanjapäällikkö Riikka Kämppi Ylen haastattelussa 21.12.2017. Tässä oli kyse 12.-13.12.2017 tulleista seuraajista. Kämppi kertoo teettäneensä analyysin ”informaatiovaikuttamisen asiantuntijalla”, joka ”ei halua nimeään julkisuuteen”.

Väitteelle ei esitetty mitään todistetta, vain nimettömän asiantuntijan esittämä mielipide tai mahdollisuus, että kyse voisi olla boteista. Lisäys 26.1.2018: Imagen jutussa 25.1.2018 paljastettiin, että yksi Haaviston tiimin käyttämä asiantuntija oli Janne ”Rysky” Riiheläinen. Hän ei kuitenkaan tehnyt verkostoanalyysiä, vaan sen teki joku muu.

Myöhemmässä Iltalehden jutussa Riikka Kämppi täsmensi, että ”Verkostoanalyysin perusteella näytti siltä, että ne (uudet tilit) ovat keskenään niin samannäköisiä, että ne on luotu samassa lähteessä.” Itsekin verkostoanalyysejä osana työtäni tekevänä voin sanoa, ettei verkostoanalyysi ole väline, jolla voisi tunnistaa uusia Twitter-käyttäjiä saman tahon tekemiksi saati niiden olevan botteja.

Kyseisille uusille seuraajille löytyi sen sijaan varteenotettava selitys: juuri samoina päivinä lasten Growtopia-mobiilipelin palvelimen kaatuminen. Peli kehotti pelaajia seuraamaan tiedotteita Twitterissä, minkä moni lapsi ymmärsi kehoituksena liittyä Twitteriin päästäkseen pelaamaan peliä. Tämä kävi ilmi sekä Twitter-viesteistä että pelin keskustelupalstalta. Haavisto päätyi seurattavaksi todennäköisesti siksi, että Twitter valitsee automaattisesti ehdotukseksi useita suosittuja Twitter-tunnuksia ja ne tulevat uuden käyttäjän seurattaviksi, mikäli hän ei sitä erikseen valitse pois. Yksityiskohdat ovat aiemmassa kirjoituksessani.

growtopia-twitter-kuvakaappaus-121217

Allekirjoittanut esitti tämän seuraajien lisääntymisen syyn jo samaisessa Ylen artikkelissa. Suurempaa kohua jutusta ei silloin vielä syntynyt, kun tapahtumalle löytyi selitys.

Kämppi väitti myös, että ”uusia, kasvottomia seuraajia on kaikkiaan tuhansia.” Tämä ei pidä paikkaansa. Ainoa poikkeama pitkän ajan tavallisesta uusien seuraajien kertymisestä per päivä oli mainitut päivät 12.-13.12.2017, jolloin poikkeama normaalilukemista oli yhteensä n. 900 ”ylimääräistä” seuraajaa.

Lisäys 18.1.2018: Tein lisäanalyysia Haavistolle 12.-13.12.2017 tulleista seuraajista ja heidän twiiteistään. Tulos vahvistaa selvästi, että tulloin tulleet seuraajat olivat nimenomaan Growtopiasta kiinnostuneita. Tarkempi selostus tästä on Growtopia-tapausta käsittelevän kirjoitukseni lopussa.

haavisto-seuraajat-tweetit-n914

Väitteelle ei löytynyt todisteita. Sen sijaan löytyi tapahtuneen loogisesti selittävä toinen syy.

Väite: Twitter poisti Haaviston tililtä 1700 seuraajaa tämän jouduttua hyökkäyksen kohteeksi

Tämä otsikkomuotoilu oli ainakin Iltalehden uutisessa 30.12.2017. Jutussa kerrotaan, että ”Twitter poisti Haavistolta 1 656 seuraajaa” kampanjaväen pyydettyä tarkistamaan seuraajat.

Ylen jutussa 29.12.2017 Riikka Kämppi piti edelleen kiinni botti-väitteestä, vaikka uskottavampi selitys oli jo tiedossa: ”Näistä seuraajista pystyi hyvin nopeasti huomaamaan, että ne olivat todennäköisesti trolleja tai botteja.” Jutussa annetaan ymmärtää, että tapahtuneen vuoksi Twitter olisi ajanut Haaviston tilille ohjelman, joka tunnistaa epäaidoilta vaikuttavat tunnukset ja poistanut ne.

Onkin totta, että Twitter teki Haaviston tilille siivouksen, joka näkyy suunnilleen kerrotun kokoisena seuraajamäärän pudotuksena 26.-27.12.2017.

Kiinnostava yksityiskohta kerrottiin heti tuoreeltaan Iltalehden jutussa: ”Tarkempia yksityiskohtia he eivät kertoneet.” Eli Twitter ei ollut kertonut Haaviston kampanjaväelle, oliko botteja todella löytynyt ja mitä ”poistetuiksi” sanotuille tileille oli tapahtunut.

13.1.2018 tekemäni analyysi osoittaa, että todellisuudessa Twitter ei ollutkaan poistanut kyseisiä tilejä, vaan jäädyttänyt ne noin 10 päiväksi. Suurin osa tileistä tuli takaisin aktiiviseksi 4.-5.1.2018, mikä näkyi noina päivinä vastaavan kokoisena Haaviston Twitter-tilien seuraajamäärän kasvuna. Mikä puolestaan aiheutti sen väärinkäsityksen, että tuolloin olisi ollut uusi ”bottihyökkäys”.

twittercounter-haavisto-korjattu kuvaaja

Ilmeisesti Twitter ei pitänyt tilejä riittävän epäilyttävinä, koska palautti ne toimintaan. Tämän selvittyä myös Riikka Kämppi kommentoi asiaa huomattavasti neutraalimmin 14.1.2018 (TS): ”Kämppi sanoo STT:lle olevan mahdollista, että samoja tilejä on palannut seuraajiksi takaisin – Twitterin kanssa käydystä viestinvaihdosta ei tullut Kämpin mukaan selkeästi ilmi, oliko tilejä poistettu vai pelkästään jäädytetty määräajaksi.”

On myös syytä huomata, että uutisoinnissa on toistuvasti ollut kärkenä se, että ”epäilyttävät seuraajat” tai ”botit” olisivat olleet erityisesti Haaviston kiusana. Tämä ei ole totta, vaan yhtälailla seuraajia tuli 12.-13.12.2017 ja niitä poistui 27.12.2017 monilta muiltakin suosituilta Twitter-käyttäjiltä. Tämän voi todeta esimerkiksi tässä (parodia-)kirjoituksessani mukana olevista kuvaajista. Haaviston tili on ollut vain yksi useista. Haaviston tilin korostuminen uutisoinnissa johtuu hänen kampanjaväkensä aktiivisuudesta nostaa asiaa esiin.

Nyt tiedämme, että väite ei ole totta. Twitter ei ”poistanut” tilejä, vaan jäädytti ne väliaikaisesti. Myös väite Haavistoon kohdistuneesta ”hyökkäyksestä” on väärin, sillä 12.-13.12.2017 tulleet uudet käyttäjät eivät kohdistuneet alkujaankaan vain Haavistoon, eikä tuolloin kyse ollut boteista, kuten yllä toin esiin.

Väite: Seuraajien putsauksen jälkeen Haaviston Twitter-tili joutui uuden hyökkäyksen kohteeksi

Yle uutisoi 12.1.2018, että ”Twitter suursiivosi presidenttiehdokas Haaviston seuraajalistan epämääräisistä tileistä – ei mennyt kuin päiviä, kun palattiin taas lähtöruutuun”.

Jutussa Riikka Kämppi kertoo, että ”viimeisen parin päivän aikana Haavisto on jälleen saanut Twitterissä 1 600-1 700 epämääräiseksi luokiteltua seuraajaa”. Ilmeisesti hän viittasi tässä 4.-5.1.2018 olleeseen hypähdykseen Haaviston tilin seuraajamäärässä.

Edelleenkään ei kyse ollut todellisuudessa pelkästään Haaviston tilistä, vaan useista muistakin.

Nyt tiedämme, että 4.-5.1.2018 tullut seuraajamäärän kasvu johtui siitä, että Twitterin aiemmin jäädyttämät tilit palautuivat aktiivisiksi. Myös lukumäärä täsmää. Mitään muuta normaalista poikkeavaa seuraajamäärän hypähdystä ei ole ollut kuten voit alla olevasta kuvaajasta todeta. Tarkemmin tästä oli aiemmassa kirjoituksessa.

haavisto-seuraajat-121217-120118

Väite osoittautui vääräksi. Ainoa isompi seuraajamäärän yllättävä kasvu Haavistolla oli 12.-13.12.2017.

Väite: Twitter-bottihyökkäyksen takana on ”Venäjälle ystävällismielisiä tahoja”

Tämän väitteen esitti Pekka Haavisto itse vaalitentissä Oulussa 10.1.2018 (IS). Hän kertoi näin: ”Otin yhteyttä Twitterin amerikkalaiseen hallintoon ja siellä pystyttiin jäljittämään, että tässä tapauksessa ne ovat Venäjä-myönteisiä toimijoita. Tulevat Suomen ulkopuolelta näille Twitter-tileille.”

Saman väitteen Haavisto esitti myös MTV:n vaalitentissä (videon kohdasta 6:30 alkaen). Haastattelussa Haavisto väittää ”Twitterin yhtiön johdon” vahvistaneen hänen tililleen tulleen ”Venäjä-mielisiä” botteja.

Väite on luonteeltaan sellainen, ettei sitä pysty ulkopuoliset tarkistamaan, mikäli Haavisto ei kerro, keneen hän oli Twitterin hallinnossa yhteydessä. Ei myöskään ole tiedossa, mitä Twitterin edustaja on tarkalleen sanonut. Haavisto kuitenkin vahvisti itse, että selitys koski nimenomaan hänen tililtään poistettuja seuraajia.

Väite joutuu kuitenkin outoon valoon, sillä jos kyse olisi todellisuudessa ollut Twitterin asiantuntijoiden mielestä ”Venäjä-myönteisistä toimijoista”, olisiko ne (lähes kaikki) silloin palautettu takaisin toimintaan 4.-5.1.2018 kuten todistettavasti tapahtui?

Samassa vaalitilaisuudessa myös presidentti Niinistöltä kysyttiin, onko hänen tilinsä joutunut bottien hyökkäyksen kohteeksi. Niinistö vastasi ”joutuneensa ilmeisesti saman prosessin kohteeksi kuin Haavistokin”, mutta sanoi, ettei heidän tekemänsä selvityksen perusteella voinut osoittaa taustalla olevan venäläisiä tahoja.

Toistaiseksi väitteelle ei ole esitetty julkisuudessa varsinaista todistetta. Haaviston lausuntoa olisi hyvä selvittää tarkemmin.

Lisäys 16.1.2018 klo 21: Yle kysyi tästä väitteestä tarkennusta Haaviston kampanjapäälliköltä Riikka Kämpiltä. Kävi ilmi, että ”Twitter ei siis ole vahvistanut seuraajien olevan Venäjälle myötämielisiä tahoja, toisin kuin Haavisto vaalitentissä väitti.”

Lisäys 18.1.2018: Haavisto itse myönsi Ylen tentissä 16.1.2018, että väite ”Venäjälle myötämielisistä tahoista” oli pelkkä ”olettamus”. Samassa keskustelussa hän sanoo, ettei hänellä ole teknistä asiantuntemusta selvittää asiaa. Jostain kumman syystä hän silti jatkoi bottiväitteen toistamista tentissä myös tämän jälkeen. Tarkemmin perkaan Haaviston bottipuheita toisessa kirjoituksessa.

Lisäys: 19.1.2018: Uuden Suomen uutisessa Haavisto myöntää mokanneensa bottiasiassa Ylen vaalitentissä – mutta jatkoi edelleen uusien bottiväitteiden esittämistä. Tästä jäljessä lisää.

Väite on väärä, sillä bottihyökkäystä saati Venäjälle myötämielistä sellaista ei ole tässä tapauksessa todistettu olleen.

Väite: Haavistolle joulukuussa tulleissa seuraajissa oli tavallista enemmän venäläisiä nimiä

Väitteen esitti Riikka Kämppi Iltalehdelle 30.12.2017: ”Niitä tilejä oli suomenkielisiä, englanninkielisiä ja muunkielisiä. Mutta siellä oli paljon tilejä myös kyrilisin kirjaimin tai sitten venäläisiä nimiä kirjoitettuna länsimaisittain. Mutta ei se ole mikään todiste mistään.”

Tässä kommentissa ei nähdäkseni ole mitään korjattavaa, sillä Haaviston kuten kaikkien todella suosittujen Twitter-käyttäjien seuraajissa on tavallisesti monen kielisiä nimiä, eikä se ole todiste mistään. Kommentti oli kuitenkin luonteeltaan sellainen, että se saattoi antaa lukijalle käsityksen, että venäläisiä nimiä olisi seuraajissa jotenkin epätavallisen paljon – vaikka siis Kämppi ei niin väittänytkään.

Asia on helppo tarkistaa keräämästäni Haaviston seuraajien datasta 12.12.2017-12.1.2018. Vertasin kyrillisiä tai muita erikoismerkkejä sisältävien nimien osuutta seuraajilla, jotka olivat tulleet 12.-13.12.2017 ryntäyksen aikana sen jälkeen tulleisiin ”normaaleihin” seuraajiin. Lisäksi tein saman vertailun käyttäjien asettamien kielten osalta. Tulokset alla:

Erikoismerkkejä nimessä 12.-13.12.2017 3,61 %
Erikoismerkkejä nimessä 14.12.2017-12.1.2018 6,10 %
Kielenä venäjä 12.-13.12.2017 4,49 %
Kielenä venäjä 14.12.2017-12.1.2018 5,61 %
Kielenä englanti 12.-13.12.2017 9,30 %
Kielenä englanti 14.12.2017-12.1.2018 31,80 %
Kielenä suomi 12.-13.12.2017 82,71 %
Kielenä suomi 14.12.2017-12.1.2018 57,45 %

Tulos osoittaa, että väitetyn ”bottihyökkäyksen” aikana 12.-13.12.2017 tulleissa Haaviston seuraajissa oli kyrillisiä nimiä vähemmän kuin normaalisti verrokkiaikana 14.12.2017-12.1.2018. Myös venäjän käyttäjätunnuksen kieleksi asettaneita oli normaalia vähemmän.

Sen sijaan 12.-13.12.2017 poikkeuksellista oli, että suomen kielekseen asettaneita oli huomattavasti normaalia suurempi osuus. Tästä syystä muun kielisiä tunnuksia (kuten englannin tai venäjän) oli tuolloin normaalia suhteellisesti vähemmän. Tämä sopii hyvin siihen selitykseen, että seuraajaryntäys johtui suomalaisista Growtopian pelaajista.

Väite ei siten pidä paikkaansa, vaan asia on juuri päinvastoin.

Väite: Joku rakentaa Suomeen keskittyvää bottiarmeijaa

Väitteen esitti Andy Patel F-Securen blogissa 11.1.2018. Väite perustui sille, että hän oli hakenut mm. Haaviston 5000 viimeistä seuraajaa, joista hän seuloi käyttäjiä, joilla mm. ei ollut asetettu profiilikuvaa, jotka seurasivat tasan 21 käyttäjää ja joilla ei ollut lainkaan kirjoitettuja twiittejä.

Andyn tuloksissa 12.-13.12.2017 rekisteröityneet käyttäjät näkyvät ”29,53-34,45 päivää vanhoina” käyttäjinä. Eli Andyn havainto suuresta epäilyttävien käyttäjien ryntäyksestä ajoittuu Growtopia-tapaukseen.

Miksi Andy sitten kutsui löydöstään boteiksi? Tämä on kiinnostava seikka, sillä yleensä boteilla tarkoitetaan tilejä, jotka tekevät bottitoimintaa: esimerkiksi kirjoittava automatisoidusti, tykkäävät tai retweettaavat viestejä tietystä aiheesta tai tiettyyn hashtagiin liittyen. Andyn kriteereissä ei kuitenkaan ole mitään tällaista, sillä hän päinvastoin keskittyi tileihin, jotka eivät ole vielä tehneet yhtään twiittiä.

Ilman bottimaista toimintaa ja siihen perustuvia havaintoja ei yksinkertaisesti ole pitävää argumenttia tai todistetta, että kyse olisi boteista. Siihen asti mikä tahansa Twitteriin luotu tunnus on korkeintaan ”epämääräinen seuraaja”, joita on aina riittänyt.

Luonnollinen selitys Andyn havainnoille on se, että hänen kriteerinsä täyttyvät tavallisesti useiden uusien käyttäjätunnusten kohdalla. Uudet käyttäjät saavat automaattisesti tietyn verran suosituksia seurattavista käyttäjistä (jotka tulevat seurantaan, mikäli käyttäjä ei niitä erikseen poisvalitse), jokainen uusi käyttäjä aloittaa ilman yhtään tweettiä sekä ilman profiilikuvaa.

Andyn artikkelin lähtökohtana oli etsiä botteja, hänen metodinsa perustui hänen itse laatimiinsa kriteereihin ja hänen väitteensä boteista perustui siihen, että hän sai tuloksia näillä kriteereillä. Tavallisesti tällaista päättelyketjua kutsutaan kehäpäätelmäksi – siis virheelliseksi päätelmäksi, jonka pätevyys perustuu oletukseen johtopäätöksen totuudesta.

Kysyin Andy Patelilta Twitterissä, millä perusteella hän on varma, että hänen löytämänsä tilit olisivat jonkun yksittäisen tahon hallinnoimia kuten hän botin määritteli. Hänen vastauksensa oli vastakysymys, miksi ne eivät olisi. Eli hän ei nähnyt tarpeelliseksi voida todistaa väitettään.

Loppujen lopuksi jäljellä jää pelkästään Andy Patelin oma väite ja mihinkään pohjautumaton teoriansa, että joku rakentaa Suomeen keskittyvää bottiarmeijaa. Valitettavasti F-Securen blogissa julkaistuna väite sai paljon näkyvyyttä mediassa.

Väitteelle ei ole esitetty todisteita julkisuudessa. Käyn alla vielä erikseen läpi Andy Patelin yksittäisiä kriteereitä.

Väite: Se, että Twitter-käyttäjätunnuksessa on satunnaismerkkejä, todistaa sen olevan botti

Tämä väite oli yksi Andy Patelin kriteereistä väitetylle bottien tunnistamiselle. Todellisuudessa Twitter itse ehdottaa satunnaisia numeroita käyttäjätunnukseen, mikäli ensiksi yritetty tunnus on varattu. Esimerkiksi: @Testi06084345

Satunnaismerkit käyttäjätunnuksessa eivät siis osoita tunnusta botiksi, vaan todennäköisempää on, että kyse on Twitterin ehdotuksesta käyttäjälle.

Väite on virheellinen.

Väite: Se, että Twitter-käyttäjä seuraa tasan 21 muuta Twitter-käyttäjää on tilastopoikkeama, joka todistaa, että kyse on botista

Tämäkin oli yksi Andy Patelin kriteereistä. Hänen otoksessaan tasan 21 seurattavaa oli peräti n. 69 %:illa hänen tutkimistaan tunnuksista. Jostain syystä hän ei kuitenkaan väittänyt löytäneensä ”botteja” näin paljoa. Havainto siis päti useimpiin tutkittuihin tunnuksiin, minkä vuoksi se on lähtökohtaisesti hyvin heikko bottien kaltaisten erikoistapausten tunnistamiseen.

Tilastopoikkeama on olemassa, mutta ei siis erikoistapausten kohdalla, vaan enemmistön ominaisuutena. Yleensä jos jokin asia pätee suurimpaan osaan tapauksista sille on olemassa luonnollinen selitys.

Luonnollinen selitys havainnolle löytyikin ja se on se, että Twitter on aiemmin suositellut automaattisesti tasan 21 seurattavaa uusille käyttäjille. Tämän voi todeta esimerkiksi tästä YouTube-videosta.

Ilmeisesti Twitterin suosittelualgoritmi on sittemmin ehtinyt muuttua, sillä tätä kirjoittaessa automaattisia suosituksia on testeissäni ollut 30-31 tai huomattavasti enemmän, jos valitsee tarkempia kiinnostuksenkohteita käyttäjätunnusta luodessa.

Lisäys klo 12:25: Twitter ehdottaa edelleen automaattisesti tasan 21 seurattavaa uudelle käyttäjälle, kun tunnuksen rekisteröi Twitterin mobiili-web-käyttöliittymässä. Esimerkkinä näin luomani @Botmaster10 -tili. Tämä sopii myös Growtopia-tapaukseen, sillä jos Twitter-linkin avaa pelistä kännykällä, eikä puhelimessa ole Twitter-sovellusta asennettuna, linkki avautuu juuri Twitterin mobiili-web-versiooon.

twitter-mobile-ehdotukset-21-150118

Väite on virheellinen.

Väite: Twitter putsasi uudestaan 15.1.2018 Haaviston tilin seuraajia ja suuri osa tällä kertaa jäädytetyistä tunnuksista oli nimeltään venäläisiä tai kirjoitettu kyrillisin kirjaimin

Tämä on lisätty 16.1.2018 klo 00:15.

Putsaus on totta: TwitterCounterin lukujen mukaan Haavistolta on poistunut seuraajalukemasta 1374 henkilöä.

twittercounter-haavisto-160118

F-Securen Andy Patel esitti väitteen tavallista isommasta kyrillisin kirjaimin putsatuista seuraajista Twitterissä. Tein tuoreeltaan uuden otoksen Haaviston seuraajista ja vertasin sitä aiempaan, jolloin sain esiin, minkälaisia tunnuksia on jäädytetty tällä kertaa, sekä kuinka monessa niistä on ollut kyrillinen nimi.

Kun katsotaan 5000 seuraajan otosta 12.12.2017-12.1.2018, niin tästä joukosta Twitter on jäädyttänyt 15.1.2018 yhteensä 187 käyttäjää. Se on noin 13 % kaikista poistetuista/jäädytetyistä seuraajista. Eli tälläkin kertaa valtaosa eli n. 87 % putsauksen kohteeksi joutuneista Haaviston seuraajista on tullut seuraajiksi ennen 12.12.2017.

Jos katsotaan 12.12.2017-12.1.2018 tulleita putsattuja käyttäjiä, niin niistä kyrillisiä tai muita erikoismerkkejä sisältäviä käyttäjänimiä on noin puolet. Vastaavasti lähes puolet putsatuista tunnuksista oli merkitty kieleltään venäläiseksi. Jäädytetyistä tunnuksista tällaisia on suhteellisesti enemmän kuin muunlaisia tunnuksia.

Kävijäryntäyksen aikana 12.-13.12.2017 seuraajiksi tulleista kyrillisistä tai venäläisistä tunnuksista on jäädytetty suurempi osuus kuin verrokkiaikana 14.12.2017-12.1.2018. Näin on siitä huolimatta, että kyseisinä päivinä kyrillisiä tai venäläisiä tunnuksia tuli Haaviston seuraajiksi suhteellisesti vähemmän kuin verrokkiaikana.

Väite on analysoimani suppean otoksen osalta totta. Samalla on syytä huomata, että putsauksen kohteeksi joutuneet tunnukset ovat valtaosin tulleet Haaviston seuraajiksi ennen 12.-13.12.2017 uusien seuraajien ryntäystä.

Oletan, että tälläkin kertaa suuri osa nyt putsatuista seuraajista on jäädytetty vain väliaikaisesti ja että ne palautuvat aktiivisiksi jälleen noin 10 päivän kuluttua – samoin kuin tapahtui 27.12.2017 jäädytetyille seuraajille. Käydessäni läpi joitakin poistuneita seuraajia en törmännyt yhteenkään täysin poistettuun tunnukseen.

Eli vaikka väite on totta, se ei toistaiseksi todista muuta kuin sen, että Twitterin putsausohjelma kohdistuu suhteellisesti muita enemmän kyrillisiin ja venäjänkielisiin tunnuksiin. Nähtäväksi jää, todetaanko taas suurimman osan niistä olevan ok, vai päätyykö Twitter poistamaan tunnuksia lopullisesti.

Väite: Haavisto on saanut seuraajikseen tunnuksia, jotka ovat seuranneet ja fanittaneet Venäjää ja muita Venäjä-mielisiä tahoja.

Tämä on lisätty 19.1.2018 klo 12:25.

Väitteen esitti Pekka Haavisto Uuden Suomen haastattelussa 19.1.2018. Lainaus jutusta:

Haavisto myöntää nyt stiplanneensa Ylen tentissä. Hän pitäytyy kuitenkin yhä kannassaan, että taustalla olisi Venäjä-myönteinen taho. Tileiltä on hänen mukaansa seurattu ja fanitettu Venäjää ja muita Venäjä-mielisiä tahoja.

Bottikohun tekee Haaviston kohdalla hankalaksi se, että hän on vaalien aikana vastustanut kansanäänestystä Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Näkemystään hän on perustellut sillä, että se nykyisessä tilanteessa altistaisi Suomen ”ennennäkemättömän hybridi- ja kybervaikutusaallon” kohteeksi.

Haavisto siis myöntää stiplanneensa eli epäonnistuneensa Ylen vaalitentissä. Tulkitsen hänen viittaavan Kalevan ja Yle Oulun yhteiseen tenttiin 10.1.2018, jossa hän väitti ”Twitterin amerikkalaisen hallinnon” kertoneen, että hän olisi saanut seuraajikseen Venäjä-myönteisiä tahoja. Tästä yllä tarkemmin. Tosin hän saattaa viitata kommentilla myös Ylen yksilötenttiin 15.1.2018, jossa hän myöskin esitti epämääräisiä väitteitä boteista.

Uusi väite sen sijaan on se, että häneen olisi kohdistunut seuraajaryntäys, jonka tilit seuraavat ja fanittavat erityisesti Venäjää ja muita Venäjä-myönteisiä tahoja.

Edelleen ainoa todennettu seuraajaryntäys on 12.-13.12.2017, jolloin tulleet seuraajat selittyvät täysin Growtopia-tapauksella. Tuolloin tulleet seuraajat eivät analyysini mukaan ole osoittaneet tweeteissään erityistä Venäjän tai Venäjä-myönteisten tahojen fanittamista. Sen sijaan poikkeavaa tuolloin tuolleissa seuraajissa on Growtopia-peliin liittyvien tweettien suuri määrä sekä se, että suomalaisia tunnuksia oli normaalia suurempi osuus uusista seuraajista.

Ylipäätään Haaviston ontuminen useissa aiemmissa bottiväitteissä ei anna tälle uudelle aiempia puheita jatkavalle väittämälle kovin suurta uskottavuutta – erityisesti sen jälkeen, kun hän itse totesi Ylen yksilötentissä 15.1.2018, ettei hänellä ole botteihin liittyvää teknistä asiantuntemusta.

Väite on epämääräinen, yksilöimätön ja todistamaton. Mikäli Haavisto viittaa ”tileillä” 12.-13.12.2017 tulleisiin seuraajiin, se on myös todistetusti väärä.

Lopputulos: bottiarmeijaväitteelle ei ole esitetty julkisuudessa mitään todistetta. Sen sijaan on esitetty monta virheelliseksi osoittautunutta väitettä.4 Responses to “Yhteenvetoa Twitterin bottiarmeijaväitteistä ja niiden todenperäisyydestä”


  1. 1 Twitter-bottihysterian selitys ja lopullinen totuus | LEHMÄTKIN LENTÄIS
  2. 2 Mitä ihmettä Haavisto sanoi boteista Ylen vaalitentissä? | LEHMÄTKIN LENTÄIS
  3. 3 Kun Grow-jonneja epäiltiin Twitter-trolleiksi | LEHMÄTKIN LENTÄIS
  4. 4 Väitteet Twitter-boteista paljastivat suomalaismedian heikon kohdan ja muuttivat keskustelua informaatiovaikuttamisesta | LEHMÄTKIN LENTÄIS

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: