Vaalikamppailu Twitterissä: oudot linnut, nopeimmat nousijat ja spämmääjät

31Maa15

Viime artikkelissa julkaisin Twitteriä käyttävistä kansanedustajaehdokkaista tekemäni analyysin tulokset. Tässä kirjoituksessa teen tuloksista tulkintaa ja lisäksi tarkastelen, mitä muutoksia on tapahtunut menneen 3-4 viikon aikana ja ketkä ehdokkaista näyttävät olevan tällä hetkellä nosteessa.

Puolueiden kannattajien vs. ehdokkaiden Twitterin käyttö

Kun Taloustutkimus selvitti Ylen toimeksiannosta vuoden 2014 lopussa suomalaisten sosiaalisen median käyttöä, yksi kiinnostavimmista kohdista tutkimuksen tuloksissa oli (silloisen) puoluekannatuksen ja eri some-palvelujen käyttöasteen välinen yhteys. Kopioin alle tulokset Facebookin, Twitterin ja Instagramin käytön sekä somen käyttämättömyyden osalta. Taulukkoa luetaan siten, että kuinka monta prosenttia tietyn puolueen kannattajista kertoi käyttävänsä kutakin some-palvelua.

Facebook Twitter Instagram Ei käytä somea
VASL 56 % 10 % 17 % 32 %
SDP 49 % 7 % 8 % 42 %
KESK 44 % 9 % 12 % 47 %
KOK 59 % 11 % 13 % 30 %
VIHR 80 % 15 % 22 % 13 %
RKP 77 % 25 % 33 % 17 %
KD 60 % 4 % 6 % 31 %
PS 58 % 10 % 10 % 36 %
Kaikki 56 % 10 % 16 % 34 %

Eniten somea käyttävät vihreiden ja RKP:n kannattajat. Niiden jälkeen tulevat Kokoomuksen ja Vasemmistoliiton kannattajat. Vähiten sosiaalista mediaa kokonaisuutena käyttävät Keskustan ja toiseksi vähiten SDP:n kannattajat.

Eri puolueista RKP:n kannattajat ovat ahkerimpia käyttämään Twitteriä, toisena tulee vihreät ja kolmantena Kokoomus. Kokoomuksen kannattajat eivät kuitenkaan käytä merkittävästi enemmän Twitteriä kuin Perussuomalaisten tai Keskustan kannattajat. Yleinen harhakäsitys Kokoomuksen Twitterin käytön ylivertaisuudesta kumpuaa Alexander Stubbin ja muutamien muiden kokoomuslaisten aktiivisuudesta. Twitteriä käytetään paljon myös vasemmiston kannattajien keskuudessa.

Omassa analyysissäni oli mukana yhteensä 1019 Twitteriä käyttävää ehdokasta. Lista ei ole täysin kattava, mutta se antaa kuitenkin käsityksen, miten paljon eri puolueiden ehdokkaat käyttävät Twitteriä:

Ehdokkaita Twitterissä Osuus kaikista ehdokkaista (N=1019)
VASL 111 11 %
SDP 154 15 %
KESK 146 14 %
KOK 158 16 %
VIHR 147 14 %
RKP 53 5 %
KD 60 6 %
PS 101 10 %
PP 48 5 %
MUUTOS 14 1 %
IPU 13 1 %
SKP 14 1 %

Jos Twitteriä käyttävien ehdokkaiden määrää vertaa puolueiden kannattajien Twitterin käyttöön edellä, voi sanoa, että kaikki muut isot puolueet paitsi Perussuomalaiset ovat Twitterissä ”täydellä listalla”. Verrattuna puolueiden yleiseen kannatukseen, Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto ovat Twitterissä yliedustettuina. Sama pätee netistä voimansa ammentavaan Piraattipuolueeseen.

Väistämättä herää kysymys, johtuuko perussuomalaisten ehdokkaiden Twitter-passiivisuus Timo Soinin henkilökohtaisesta päätöksestä pysyä pois Twitteristä? Kuitenkin puolueen kannattajien Twitterin käyttö on yhtä aktiivista kuin suomalaisilla keskimäärin, joten tuntuu käsittämättömältä, miksi PS ei ole laajemmin Twitterissä edustettuna. Tietenkin jos PS haluaa tässä antaa tasoitusta muille puolueille, niin se varmasti sopii kilpailijoille paremmin kuin hyvin.

SDP:n ehdokkaista Twitteriä käyttää selvästi useampi kuin puolueen kannattajien Twitterin käytön perusteella voisi olettaa. Onko kyseessä tietoinen taktiikka, jolla tavoitellaan esimerkiksi Vasemmistoliiton kannattajia sekä verkostokartan mukaan SDP:tä Twitterissä lähellä olevia vihreitä ja keskustalaisia?

Hieman yllättäen KD:llä on useampi ehdokas Twitterissä kuin RKP:llä – puolueiden kannattajien Twitterin käyttöön verrattuna tilanne on nurinkurinen.

Oudot linnut ja kaikkien kaverit

Keräsin verkostoanalyysissä käyttämäni seuraamissuhteet sattumoisin samoihin aikoihin, kun Juhana Vartiainen (@filsdeproust) kertoi siirtymisestään SDP:stä Kokoomukseen. Jos tämä ei olisi ehtinyt jo tapahtua, sen olisi voinut ennustaa verkostoanalyysin perusteella. Vartiainen on nimittäin verkostokartassa selvästi lähempänä Kokoomuksen kuin SDP:n muita ehdokkaita. Sama pätee, kun vertaa hänen seurattavanaan olevia sekä häntä seuraavia ehdokkaita: enemmän kokoomuslaisia.

Jos Vartiaisen sijainti Twitter-verkostossa ennusti hänen puolueloikkaansa, voi sama päteä muihinkin. Pelkästään Twitterin perusteella en silti lähtisi kovin kummoisia ennusteita tekemään, mutta kertoohan se jotain. Muutamia selvästi outoja lintuja onkin nähtävissä.

Keskustan Hilkka Kemppi (@HiluKemppi) on hieman erillään muista Keskustan ehdokkaista. Hänen sijaintinsa verkostokartassa antaisi odottaa hänen kuuluvan pikemminkin SDP:n riveihin, mutta tarkempi seuraajien ja seurattavien tarkastelu paljastaa, että hän seuraa Twitterissä erityisesti vihreiden ehdokkaita – ja he seuraavat häntä.

Vielä kauempana muista keskustalaisista näyttää olevan Niina Hietalahti (@NiinaAetA). Verkostokartan perusteella häntä voisi luulla joko vihreäksi tai kokoomuslaiseksi. Ja aivan oikein: kotisivuillaan hän kertoo avoimesti, kuinka hän on etsinyt poliittista kotiaan viher-vasemmisto-akselilta, mutta päätynyt sitten Keskustaan.

Mutta jos muiden puolueiden ihmiset alkavat kiinnostamaan enemmän kuin oman puolueen, siitä ei liene pitkä matka puolueen vaihtoon.

Analyysin perusteella Keskustalla ei ole pelkästään potentiaalisia lähtijöitä. KD:n Sari Palm (@palm_sari) nimittäin näyttäisi suuntaavan kohti Kepua. Suurin osa muista KD:n ehdokkaista pysyttelee tiukasti oman puolueensa yhteydessä – ja kaukana kaikista muista.

Ehkä kiinnostavin puolueiden sekoittuminen tapahtuu Kokoomuksen ja RKP:n kesken. Mikäli ehdokkaita ei olisi eroteltu puolueittain, voisi KOK:n ja RKP:n kokonaisuutta verkostossa luulla yhden puolueen ryhmittymäksi. RKP näyttää todellakin olevan Kokoomuksen ruotsinkielinen osasto. Carl Haglund (@Calle_Haglund) voisi tässä kuvassa olla yhtä hyvin yksi Kokoomuksen ydinpoliitikoista:

On paljastavaa tarkastella, ketkä ovat koko verkoston keskellä. Verkostokartan keskelle sijoittuvat ne, joilla on eniten ja tasaisimmin seuraajia kaikista puolueista. Kun mietitään eduskuntavaaleja ja politiikkaa, on selvää, että suurta kansansuosiota ja ministerinsalkkua tavoittelevien ehdokkaiden on pyrittävä poliittisen kartan keskelle. Suuria ristiriitoja minkään puolueen ehdokkaiden kanssa ei voi olla, jos tarkoitus on tilanteen niin vaatiessa pystyä tekemään myös yhteistyötä. Tämän hetken poliittisesti kovimmat nimet löytyvät siis verkoston keskeltä. Ja tuttuja nimiä sieltä löytyykin:

Läheltä kartan keskustaa löytynee myös tulevaisuuden poliittiset nousijat. He ovat vielä tässä vaiheessa seuraajamäärältään (=pallukan koko) pieniä, mutta asemoituminen kuvan keskelle kertoo poliittisesta pelisilmästä: ei riitä, että tulee toimeen vain oman nurkkauksen väen kanssa. Kuvan pienemmät pallukat kannattaa siis käydä katsomassa tarkemmin ja laittaa nimet muistiin. Muutamia heistä tulee esille jäljessäkin.

Toisaalta voidaan katsoa, mitkä puolueet ovat syrjässä. Kuten edellä totesin, Kristillisdemokraatit näyttävät viihtyvän hyvin omassa seurassaan. Lähimpänä heitä ovat Perussuomalaiset, jotka myös ovat kaukana verkoston keskeltä. Perussuomalaisten syrjään jäämiseen vaikuttanee väistämättä useiden puolueen johtohahmojen puuttuminen Twitteristä.

Kuitenkin eniten syrjässä ovat Piraattipuolueen ehdokkaat, jotka ovat verkostokartan yläosassa omana saarekkeenaan. Heillä on vain vähän yhteyksiä muiden puolueiden ehdokkaisiin. Twitteriä käyttävien ehdokkaiden ison määrän puolesta heillä olisi hyvät mahdollisuudet tehdä vaalityötä Twitterin kautta, mutta omaan piiriin sulkeutuminen ei taatusti sitä edistä.

Vasemmalla laidalla monet vihreiden ja Vasemmistoliiton ehdokkaat ovat hyvissä asemissa lähellä verkoston ydintä, mutta samaan aikaan kummastakin puolueesta löytyy valtava joukko ehdokkaita, jotka sijoittuvat äärimmäisen kauaksi muista puolueista. Toki vastaava ilmiö on kaikkien puolueiden ehdokkaissa ja se kuuluu verkostoanalyysin luonteeseenkin (enemmistö ei voi olla ytimessä), mutta vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaiden iso määrä korostaa tätä.

Nousevat tähdet

Päivitin ehdokkaiden seuraajien ja seurattavien määrät viime lauantaina (28.3.) ja vertasin niitä alkuperäisiin (pääosin 2.3.) lukuihin. Ajatuksena on, että vaalikampanjoinnin aikana tapahtuva positiivinen muutos kuvaa ehdokkaan kannatuksen kohentumista ja ennustaa siten menestymistä itse vaaleissa.

Ei ole yllättävää, että eniten uusia seuraajia tänä n. 4 viikon aikana oli saanut ennestäänkin seuratuin ehdokas: Alexander Stubb (@alexstubb), 7687 uutta seuraajaa. Toisena on @hjallisharkimo (+3117) ja kolmantena @paavoarhinmaki (+2107). Kaikki mainitut ovat kuitenkin jo aiemmin olleet hyvin suosittuja ja heidän seuraajamääränsä lisäys on suhteellisesti pieni: vain 3-5 %. Sosiaalisissa verkostoissa on selvää, että rikkaat rikastuvat – jopa tekemättä itse mitään sen eteen. Esimerkiksi Stubb on samana aikana ottanut itse uusia seurattavia tasan nolla. Se on omalla tavallaan mykistävää.

Paremman kuvan ehdokkaiden välisen tilanteen kehittymisestä ja todellisesta kannatuksen noususta antaa seuraajamäärien suhteellinen kasvu. Alla olevaan taulukkoon olen kerännyt näin mitattuna eniten Twitter-suosiotaan lisänneet ehdokkaat. Lisäksi kriteerinä on ollut vähintään 300 seuraajaa.

Tässä siis lista ehdokkaista, jotka ovat olleet suurimmassa nosteessa Twitterissä edellisen n. neljän viikon aikana:

Twitter-tunnus Nimi Puolue Seuraajia 28.3. Uusia seuraajia Muutos-%
TapioHuttula Tapio Huttula kesk 699 381 120 %
ErkkiLaukkanen Erkki Laukkanen vas 385 153 66 %
iiris_suomela Iiris Suomela vihr 345 93 37 %
caiusforsberg Caius Forsberg kok 371 80 27 %
petruspennanen Petrus Pennanen pp 411 84 26 %
TiinaElo Tiina Elo vihr 663 135 26 %
TapioNyysti Tapio Nyysti kesk 478 94 24 %
OmenainenTarja Tarja Omenainen vihr 824 144 21 %
RikuEskelinen Riku Eskelinen kesk 333 58 21 %
ALoimalahti Antti Loimalahti vihr 517 86 20 %
Kopponen Aleksi Kopponen kok 612 99 19 %
KimmoVepsa Kimmo Vepsä kok 428 67 19 %
MiiaNahkuri Miia Nahkuri sdp 364 54 17 %
MobergMichael Michael Moberg sdp 300 42 16 %
veerawillman Veera Willman vihr 387 53 16 %
TPeltokorpi Terhi Peltokorpi kesk 431 59 16 %
LuomuLaura Laura Rantanen vihr 500 67 15 %
InkaHopsu Inka Hopsu vihr 489 65 15 %
MikaFlojt Mika Flöjt vihr 415 52 14 %
alatalo2015 Mikko Alatalo kesk 464 55 13 %
MerjaRehn Merja Rehn kesk 304 36 13 %
MilkaTaivassalo Milka Taivassalo kd 305 36 13 %
anteroeerola Antero Eerola vas 307 36 13 %
yanarozan Ozan Yanar vihr 2196 257 13 %
MikkoKiuttu Mikko Kiuttu kd 437 51 13 %
AnneBerner Anne Berner kesk 2086 243 13 %
TuulaHaatainen Tuula Haatainen sdp 413 48 13 %
seppokaariainen Seppo Kääriäinen kesk 1174 135 13 %
idaschauman Ida Schauman rkp 589 67 13 %
ElliLH Elli Latva-Hakuni vihr 505 57 13 %
MattiParpala Matti Parpala kok 1075 119 12 %
HeikkilJonna Jonna Heikkilä kok 362 40 12 %
mariholopainen Mari Holopainen vihr 454 50 12 %
lindstrom_jari Jari Lindström ps 384 42 12 %
Elina_Hietanen Elina Hietanen vihr 344 37 12 %
MiaHaglund Mia Haglund vas 493 53 12 %
tuomoliljenback Tuomo Liljenbäck vihr 459 49 12 %
RemoRonkainen Remo Ronkainen kd 462 49 12 %
merjamakisalo Merja Mäkisalo-Ropponen sdp 672 71 12 %
katjaandrejev Katja Andrejev vihr 781 81 12 %
NeaLehmussaari Nea Lehmussaari kok 331 34 11 %
RusiAlpo Alpo Rusi kesk 1126 115 11 %
LauraHuhtasaari Laura Huhtasaari ps 363 37 11 %
MaiKivela Mai Kivelä vas 1325 134 11 %
liukkonen_jani Jani Liukkonen kd 318 32 11 %
annakontula Anna Kontula vas 2764 266 11 %
AtteKaleva Atte Kaleva kok 458 44 11 %
ville_valkonen Ville Valkonen kok 1356 130 11 %
Jocke_Strand Joakim Strand rkp 614 58 10 %

Kolmen kärki erottuu selvästi. Keskustan Tapio Huttula (@TapioHuttula) on yli tuplannut seuraajiensa määrän edellisenä neljänä viikkona. Se on kova suoritus kenelle tahansa. Hän itse on samana aikana ottanut uusia seurattavia 74. Vasemmistoliiton Erkki Laukkasen (@ErkkiLaukkanen) seuraajamäärän muutos on puolestaan 66 %. Kolmanneksi sijoittuu Vihreän liiton Iiris Suomela (@iiris_suomela) 37 %:in seuraajamäärän muutoksella. Itse hän on lisännyt seurattaviaan 25:llä.

Uusi vaaliase: massaseuraamisella lisää seuraajia?

Edellisen listan toiseksi sijoittunut Erkki Laukkanen on itse ottanut samana neljän viikon aikana uusia seurattavia peräti 522. Se on yli kolme kertaa enemmän kuin hän on saanut uusia seuraajia. Herää kysymys, onko hän tarkoituksella pyrkinyt seuraamaan mahdollisimman monia, jotta he alkaisivat seuraamaan häntä takaisin?

Laukkanen ei ole ainoa, joka on lisännyt merkittävästi seurattavien määräänsä verrattuna uusien seuraajien määrään. Samalla tavalla näyttää toimineen mm. Caius Forsberg (313 uutta seurattavaa), Tiina Elo (415), Tarja Omenainen (313), Kimmo Vepsä (278) ja Merja Mäkisalo-Ropponen (193).

Tällaista toimintaa ei katsota Twitterissä pelkästään hyvällä – kyse kun on samalla yhdestä spämmäämisen lajista. Toisaalta näin saadut uudet seuraajat tuskin ovat niitä kaikkein uskollisimpia. Loppujen lopuksi merkityksellinen suhde syntyy vain aidon kiinnostuksen ja vuorovaikutuksen perusteella.8 Responses to “Vaalikamppailu Twitterissä: oudot linnut, nopeimmat nousijat ja spämmääjät”

 1. 1 BrD

  Merja Mäkisalo-Ropponen. Ei -Roppo.

  • 2 Harto

   Kiitos. Nyt on korjattu. Väärä nimi oli peräisin hänen Twitter-profiilistaan.

 2. Perussuomalaisista – ehkä he haluavatkin ’vedota’ vanhempaan/perinteisempään suomalaisjoukkoon Soinin ei-twitteriä julistuksella tekemällä siten eroa Stubbiin ja muihin someilijoihin 😉 Eräänlaista brändin rakennusta siis.

  • 4 Harto

   Niin varmasti, mutta samalla he jättävät huomiotta sen, että heidän kannattajillaan Twitter on yhtä paljon käytössä kuin muillakin.

 3. 5 repuusi

  Tekstissä esitettyjen tuloksien epävarmuutta lisää se, että Twitterissä toisia käyttäjiä on mahdollista seurata myös epäsuorasti ns. listojen avulla.


 1. 1 Analyysiä vaalikamppailusta Twitterissä | Niina Hietalahti
 2. 2 Uuden eduskunnan sosiaalinen verkosto Twitterissä #vaalit2015 | LEHMÄTKIN LENTÄIS

Vastaa käyttäjälle Harto Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: