200-300 tuhatta suomalaista Facebook-tunnusta rikkoo käyttöehtoja

30Mar10

Päätin laskea muutama ilta takaperin, montako prosenttia kustakin ikäluokasta on Facebookissa. Facebakersilta saa kyllä ikäryhmien suhteelliset koot, mutta niistä ei selviä, miten hyvin Facebook kattaa eri ikäluokat – siis tiettynä vuonna syntyneet:

Tässä kuviossa on sellainen vika, että sen ikähaarukat eivät ole saman kokoisia. Ryhmä 13-15 käsittää kolme ikäluokkaa, 16-17 kaksi, 18-24 seitsemän ja loput kymmenen ikäluokkaa. Tämän takia prosenttiluvut antavat vääristyneen kuvan, että Facebookia käyttäisivät eniten 25-34-vuotiaat suomalaiset, vaikka todellisuudessa suhteellisesti isoimmat ikäluokat ovat 18-24-vuotiailla. Alla olevassa taulukossa Facebakersin ilmoittamat prosentit on jaettu kunkin ryhmän vuosiluokkien määrällä, jolloin saadaan prosenttiosuus per ikäluokka:

Ryhmä Ikäluokkia % per ryhmä % per ikäluokka
13-15-v. 3 10 3,3 (3.)
16-17-v. 2 7 3,5 (2.)
18-24-v. 7 26 3,7 (1.)
25-34-v. 10 31 3,1 (4.)
35-44-v. 10 15 1,5 (5.)
45-54-v. 10 7 0,7 (6.)
55-64-v. 10 3 0,3 (7.)
>65-v. ??? 1 ???

Kun katsotaan saatuja lukuja, niin isoimmalta näyttäneessä 23-34-vuotiaiden ryhmässä ikäluokkien koko onkin vasta neljänneksi suurin. Todellisuudessa (?) eniten Facebookia käyttävä vuosiluokka sijoittuu välille 18-24-vuotiaat, toiseksi isoimmat vuosiluokat ovat 16-17-vuotiailla ja kolmanneksi isoimmat 13-15-vuotiailla. Facebakersin tilastot eivät tarjoa tämän tarkempaa tietoa.

Itsehän olen viimeiset pari vuotta sanonut koulutuksissa, että ”24-34-vuotiaat käyttävät eniten Facebookia” – se on ehkä sanatarkasti oikein, mutta antaa Facebookin ikäjakaumasta täysin väärän kuvan! Pyydän anteeksi kaikilta, joita olen johtanut harhaan. Minun olisi tietysti pitänyt mennä lukujen taakse jo aikoja sitten. 😦

Mutta. Tarkoitukseni oli siis selvittää, kuinka iso osuus kustakin ikäluokasta on Facebookissa. Koska Facebakers ei tarjoa yllä olevia tarkempia lukuja, hain luvut Facebookin mainoskoneesta. Se tarjoaa ikäluokkien koot kymmenen hengen tarkkuudella.

Lukijaa voi kiinnostaa, että sekä Facebakers että Facebookin mainoskone ilmoittaa suomalaisten käyttäjien määräksi yhteensä 1 857 080. Kuitenkaan Facebakersin ikäryhmien %-osuuksilla lasketut henkilömäärät eivät täsmää Facebookin mainoskoneen ilmoittamien lukujen kanssa. Facebakersin ilmoittamat määrät ovat 13-64-vuotiailla yhteensä n. 18 000 isommat.

Seuraavaksi hain jokaisen ikäluokan koon eli kunakin vuonna syntyneiden suomalaisten määrän Tilastokeskukselta ja laskin niistä Facebook-käyttäjien prosenttiosuudet. Kun prosentit ilmestyivät esiin, yllätys oli melkoinen: Monesta ikäluokasta yli 100% on Facebookissa!

Ikäluokka Syntyneitä Facebookissa %
13-v. 59329 50660 85,4
14-v. 60723 79 660 131,2
15-v. 63067 74 220 117,7
16-v. 65231 66 220 101,5
17-v. 64826 62 560 96,5
18-v. 66 731 64 040 96,0
19-v. 65395 63 040 96,4
20-v. 65 549 70 600 107,7
21-v. 63348 60 520 95,5
22-v. 63316 57 100 90,2
23-v. 59827 53 000 88,6
24-v. 60632 54 140 89,3
25-v. 62796 55 600 88,5
26-v. 65 076 56 100 86,2
27-v. 66 892 56 260 84,1
28-v. 66 106 55 140 83,4
29-v. 63 469 49 760 78,4
30-v. 63 064 51 480 81,6
31-v. 63 428 45 380 71,5
32-v. 63 983 44 120 69,0
33-v. 65 659 43 000 65,5
34-v. 66 846 41 360 61,9

Laitoin tähän esille vain 13-34-vuotiaat eli eniten Facebookia käyttävät. Tämän mukaan 14-vuotiaista 131,2% on Facebookissa, 15-vuotiaista 117,7% ja 16-vuotiaistakin peräti 101,5%. Kummallinen piikki on myös 20-vuotiailla: 107,7%.

Vai olisiko niin, että kun alle 13-vuotiaat eivät voi rekisteröityä Facebookiin, niin he ilmoittavat iäkseen vuoden-pari enemmän, ja kun pari vuotta sitten eivät voineet rekisteröityä kuin täysi-ikäiset, niin alaikäiset ilmoittivat itsensä 18-vuotiaiksi ja ovat nyt 20-vuotiaita? Tämän teorian mukaan 13-vuotiaita pitäisi olla nytkin reippaasti yli 100% – tai sitten raja menee rikki loppuvuoden aikana. Joka tapauksessa Facebookissa on tuhansia käyttäjiä, jotka ovat valehdelleet ikänsä tai joilla on useampi käyttäjätunnus.

Tai sitten Suomessa on tuhansia ihmisiä, joita ei ole tilastoitu syntyneiksi. :>

Mutta mikä sitten on Facebookin oikea käyttäjämäärä ja kuinka paljon käyttöehtoja rikkovia käyttäjätunnuksia on yhteensä? Yksi keino tämän laskemiseksi on verrata kävijätilastojen lukuja haastatteluilla saatuun tutkimustietoon.

Otin seuraavaksi vertailukohteeksi tuoreen Tilastokeskuksen tutkimuksen sosiaalisen median käytöstä. Se kertoo, kuinka monta prosenttia jokaisesta ikäryhmästä on rekisteröitynyt johonkin yhteisöpalveluun. Yhteensä yhteisöpalvelujen käyttäjiä oli 1,8 miljoonaa. Tutkimuksessa yhteisöpalveluilla tarkoitetaan Facebookia, Twitteriä ja vastaavia. Näistä ylivoimaisesti käytetyin on Facebook, joten käytännössä luvut indikoivat Facebookin käyttöä – tai ainakaan sitä ei voida käyttää laajemmin kuin mitä yhteisöpalveluja yhteensä käytetään. Nyt olen siis puhtaasti mahdollisuuksien varassa.

Laskin taulukkoon jokaisesta ikäluokasta Tilastokeskuksen mukaisen yhteisöpalveluja käyttävien määrän. Koska Tilastokeskus ilmoittaa prosentit ikäryhmittäin (esim. ”83 prosenttia 16-24 -vuotiaista”), niin annoin saman prosenttiluvun kaikille ryhmän ikäluokille (=pientä epätarkkuutta, mutta minkäs teet). Tämän jälkeen vertasin lukuja Facebookin mainoskoneen ilmoittamiin lukuihin ja valitsin jokaisesta ikäluokasta totuudenmukaisemman eli pienemmän lukeman. Eli logiikalla: jos Facebookin luku on pienempi, niin sitä on uskottava, mutta jos se on isompi, niin Tilastokeskuksen luku on totuudenmukaisempi, koska Facebook-käyttäjiä ei voi olla enempää kuin yhteisöpalvelujen käyttäjiä yhteensä. Lopuksi ynnäsin kaikkien ikäluokkien totuudenmukaisemmat käyttäjämäärät yhteensä.

Tuloksena oli, että Facebookissa voi olla korkeintaan 1 705 059 suomalaista.

Facebookin ilmoittamassa käyttäjämäärässä on siis laskentahetkellä ainakin 150 000 liikaa. Eli käyttäjätunnuksia, joiden haltijat ovat valehdelleet ikänsä tai joilla on monta käyttäjätunnusta. Kummatkin tapaukset rikkovat räikeästi Facebookin käyttöehtoja.

Voidaan olettaa, että käyttöehtoja rikkovia käyttäjätunnuksia on vielä paljon enemmänkin, koska on myös ihmisiä, jotka eivät käytä Facebookia, vaan jotakin muuta yhteisöpalvelua. Näitä on vielä mukana em. 1,7 miljoonassakin.

Lisäksi Facebookin käyttäjämäärä heilahtelee Facebakersin mukaan  jopa 1,78-1,90 miljoonan välillä (viimeiset 6 kk). En tiedä, mihin tämä vaihtelu perustuu, mutta se ei herätä kovin suurta luottamusta. Minulla ei ole tarkkaa tietoa, milloin Tilastokeskuksen data on kerätty. Jos se on kerätty esim. alkuvuodesta, niin tuolloin Facebakersin ilmoittamia käyttäjiä oli n. 1,5 miljoonaa. Tämä tarkoittaisi hieman vähemmän ”haamutunnuksia”, mutta voinemme odottaa, että käyttäjämäärän kasvu on sentään perustunut enemmän todellisiin käyttäjiin kuin ikänsä valehteleviin.

Mitään lopullista totuutta tähän ei saa, joten esitän lopuksi ns. sivistyneen arvaukseni, että

200 000-300 000 suomalaista Facebook-tunnusta rikkoo käyttöehtoja.

Mahdollisesti paljon enemmänkin, mutta tämän hurjempia lukuja en lähde arvuuttelemaan.18 Responses to “200-300 tuhatta suomalaista Facebook-tunnusta rikkoo käyttöehtoja”

 1. 1 Niko L.

  Facebookissa kiersi jokin aika (n. vuosi?) sitten viesti, jossa kehotettiin ilmoittamaan olevansa alaikäinen. Siinä väitettiin, että alaikäisille ei näytetä mainoksia, ja tuon olevan siksi hyvä tapa välttyä niiden katselulta. En tiedä, pitääkö väite paikkansa, mutta ehkä se on saanut jotkut ilmoittamaan ikänsä todellista nuorempana.

  Facebookissa näyttää olevan myös jonkin verran esim. koirien profiileja, mutta en tiedä, onko niin paljon, että vaikuttaisivat ikäjakaumiin.

 2. Mielenkiintoista lukujen pyörittelyä. Kuten tuossa Niko L jos sanoikin, niin Facebookista löytyy koirien ym. lemmikkien profiileja. Näitä käytetään esim. pelaamiseen.

 3. 3 Harto

  Niko L.: Jokaisen pitää ilmoittaa ikänsä rekisteröityessään, joten jokainen lemmikki, virtuaalihahmo ja pelitunnus vaikuttavat käyttäjämääriin per ikäluokka.

  Ihmettelen, miksi Tilastokeskus ei julkaissut tarkkoja lukuja Facebookin käytöstä.

 4. Mielenkiintoisia lukuja! Katsoin vielä Facebookin mainostyökalun antamat luvut vastaaville ikäluokille. Näissä luvuissa on ymmärtääkseni mukana ne, jotka käyttävät vähintään kerran viikossa Facebookia. Kokonaismääräksi annettiin 1,5 miljoonaa.

  13-50660
  14-79660
  15-74220
  16-66220
  17-62560
  18-64040
  19-63040
  20-70600
  21-60520
  22-57100
  23-53000
  24-54140
  25-55600
  26-56100
  27-56260
  28-55140
  29-49760
  30-51480
  31-45380
  32-44120
  33-43000
  34-41360

  • Ja nyt hokasin, että sulla oli samat luvut, eikä Facebakersin lukuja 🙂 No kertaus on opintojen äiti.

   • 6 Harto

    Jep näin oli. 🙂

    BTW Ihan maalaisjärjellä ja arkikokemukseen perustuen voidaan tietysti kysyä, kuinka uskottavaa on, että 80-90% mistään ikäluokasta on rekisteröitynyt Facebookiin?

 5. 7 Tatu Sahrman

  Eipä ne suomalaiset Facebookin käyttäjät ole sen rehellisempiä kuin ihmiset muuallakaan maailmassa. Tässä linkki samaan laskelmaan Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian osalta. http://www.baekdal.com/media/facebook-users-vs-population-120 – Hienoa, että jaksoit vahvistaa tämän epäkohdan pitävän paikkaansa myös meillä.

 6. 8 jwaatti

  Kunnioitettavan määrän työtä olet tehnyt tilastoja tutkiessasi. Ja kuten edellisetkin kommentoijat totesivat, niin eipä Suomessa sen rehellisempää väkeä taida olla kuin muuallakaan päin maapalloa. Näin äkkiseltään voin sanoa tietäväni noin puolenkymmentä FB-käyttäjää, joilla on kaksi profiilia. Näitä peli- ym. hupiprofiileja varmasti siis löytyy paljon.

 7. Yksi tekijä voivat olla myös yritysten ja yhteisöjen ns. feikkiprofiilit, eli nämä tavallisiksi profiileiksi eikä fanisivuksi tai ryhmäksi tehdyt tilit, joilla mainostetaan jotain yritystä tai palveluita.

  Kiinnostava laskelma, kirjoitin merkinnästäsi samalla Aamulehden Nettikampaan ( http://www.aamulehti.fi/nettikampa/?openSpark=2452 ).

 8. Hirvittävän moni tekee Facebookkiin tunnuksia alle 13 vuotiaina. Minäkin tiedän yli kymmenen ihmistä, jotka ovat tehneet rikkomuksen Facebookin käyttöehtoja kohtaan.

 9. 11 Harto

  Kiitos kommenteista! Tähän mennessä todella moni on kertonut tietävänsä ainakin muutamia, joilla on luvattomia tunnuksia Facebookissa. Se sopii yhteen sen kanssa, että kyse olisi suht isosta luvusta.

  Timo-Pekka: juttusi/juttuni oli näköjään päätynyt myös Aamulehden paperiversioon: http://ow.ly/i/60ui

 10. 12 Fifi

  En itse asiassa edes tiennyt, että useamman profiilin omaaminen on kiellettyä. Tunnen useamman ihmisen, joilla on kaksi profiilia: yksi ”itselleen” ja toinen taiteilijapersoonalleen, jolla siis eri nimi ja eri ”eksistenssi”. Kyse on burleskitaiteilijoista joilla on selkeä roolihahmo ja ainakin joillakin myös tarve pitää harrastuksensa poissa esim. ahdasmielisten (tai sitten niiden alle 13-vuotiaiden) sukulaisten tiedosta. Enkä ole kokenut tätä mitenkään ihmeelliseksi. Tämä on varmaan vain yksi esimerkki. Varmasti on myös paljon erilaisia julkisuuden henkilöitä, joilla on se julkinen profiili ja sitten oma yksityinen vain todellisille ystäville, jne. Varsinkin kun vielä jokin aika sitten ei ollut mahdollista luoda erillitä ”sivua” oman profiilinsa lisäksi vaikka firmaansa tai poliittista minäänsä edustamaan.

 11. 13 Samuli

  Yksi syy feikkitunnusten tekemiseen on sosiaaliset pelit, joissa saa etuja siitä, että suuri osa facebook-kavereista on pelissä naapureina tms. Esimerkiksi Farmvillen keskustelupalstoilla on ”Add Me” -tyyppisiä viestiketjuja, joissa toivotaan pelikavereiksi ketä tahansa ihmisiä Facebookista. Suuri osa näistä on tyyliin ”Joe The Farmer” tms. Tällaisella virtuaaliprofiililla on helpompi pelata, kun ei tarvitse omaan profiiliin lisäillä pelkästään pelin takia porukkaa.


 1. 1 Tweets that mention 200-300 tuhatta suomalaista Facebook-tunnusta rikkoo käyttöehtoja « LEHMÄTKIN LENTÄIS -- Topsy.com
 2. 2 links for 2010-12-11 | Ip's.
 3. 3 Tech IT Easy » Overpopulation in Facebook
 4. 4 Mitä tietoja lapsista uskaltaa laittaa nettiin? « LEHMÄTKIN LENTÄIS
 5. 5 Facebookissa ei ole 2 miljoonaa suomalaista. Paljonko sitten? « LEHMÄTKIN LENTÄIS

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: